Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

W dniu 10 stycznia 2018 w Budynku rządowym, po złożeniu uroczystej przysięgi, został naznaczony jako nowy Minister Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej Pan Tudor Ulianovschi. Pan Ulianovschi wyraził swoją opinie odnośnie konieczności nawiązywania i umocnienia więzi politycznych
i gospodarczych z państwami Unii Europejskiej i innymi państwami spoza Unii Europejskiej niezbędnych dla rozwoju na poziomie międzynarodowym. Były Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Mołdawii w Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwa Lichtensteinu podkreślił w swojej wypowiedzi ważność dyplomacji publicznej oraz dostęp do jakościowych usług konsularnych.

 

În data de 10 ianuarie 2018 în incinta Reședinței de Stat, prin depunerea jurământului, a fost desemnat în noul Guvern Ministrul al Afacerilor Externe și Integrării Europene, D-nul Ulianovschi Tudor. D-nealui s-a exprimat despre importanța stabilirii unor relații politice și economice cu statele europene în vederea unei dezvoltări efective pe plan internațional. Fostul Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein a accentuat în discursul său necesitatea diplomației publice precum și accesul la servicii consulare de calitate.