CONSULATUL ONORIFIC ALL REPUBLICII MOLDOVA IN LUBLIN

Ważne kontakty

MSZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

TEL.  +48 22 523 90 00 

www.msz.gov.pl

 

MSZ REPUBLIKI MOŁDAWII

str  31 August 1989  80,   MD-2012 Chişinău Republica Moldova

TEL. (+373 22) 57-82-07, 57-82-06, 57-82-05

www.mfa.gov.md

 

AMBASADA REPUBLIKI MOŁDAWII W WARSZAWIE

ul. Imielińska 1, 02-710 Warszawa
TEL. +22 646 20 99
www.polonia.mfa.md

AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KISZYNIOWIE

str. Grenoble, nr 126 A, MD-2019 Chişinău

TEL. +373 22 28 59 50; 28 59 60; 28 59 70 FAX. +373 22 28 90 00

www.kiszyniow.msz.gov.pl

 

 

KONSULATY HONOROWE REPUBLIKI MOŁDAWII W POLSCE:

KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W ŁODZI

Paweł SCURA – Konsul

Ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź
TEL: +48 42 208 92 08
moldova@consulate.org.pl
www.consulate.org.pl

 

 

KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W TORUNIU

Jan Witold MROZOWSKI – Konsul

Ul. Podmurna 60, 87-100 Toruń
TEL. +48 56 652 13 14
mrozowski-jan@wp.pl

 

 

KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOLDAWII W ELBLĄGU

Maciej BUKOWSKI – Konsul

Ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg
TEL. +48 55 234 03 40  FAX.+48 55 235 64 64
maciej.bukowski@cleaner.pl

 

 

KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOLDAWII W KATOWICACH i OPOLU

Jacek STEFANIAK – Konsul

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

PRZYDATNE KONTAKTY I LINKI

Administracja gospodarcza

 

Prezydent RM

 

Parlament RM

Komisja Polityki gospodarczej, budżetu i finansów

 

Rząd RM

 

Ministerstwo Gospodarki i Handlu RM

 

www.presedinte.md

 

www.parlament.md

 

 

www.gov.md

 

www.mec.gov.md

 

 

Ministerstwo Finansów

 

Narodowy Bank RM

 

Organizacja Promocji Eksportu i Inwestycji RM 

 

www.mf.gov.md

 

www.bnm.org

 

www.miepo.md

 

 

Izba Przemysłowo-Handlowa RM

 

Biuro Statystyki 

www.chamber.md

 

www.statistica.md

 

 

Oficjalne strony charakterze ekonomicznym

 

 

Akty prawne:

 

www.justice.md

www.moldpres.md 

 

Taryfa Celna RM

www.customs.md

 

 

Giełda towarowa RM

 

www.bursa.md

Giełda Rolnicza

www.agravista.md

 

Przetargi

www.tender.gov.md


Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia

Str. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Varşovia

Tel: +48 22 523 90 00

www.msz.gov.pl

 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrarii Europene al Republicii Moldova

Str. 31 August 1989  80,   MD-2012 Chişinău, Republica Moldova

Tel: (+373 22) 57-82-07, 57-82-06, 57-82-05

www.mfa.gov.md

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

Str. Imielińska 1, 02-710 Varşovia

Tel: +22 646 20 99

www.polonia.mfa.md

 

Ambasada Republicii Polone la Chişinău

str. Grenoble, nr 126 A, MD-2019 Chişinău

Tel: +373 22 28 59 50; 28 59 60; 28 59 70

Fax: +373 22 28 90 00

www.kiszyniow.msz.gov.pl

 

Consulate Onorifice al Republicii Moldova în Republica Polonă

 

Consulatul Onorific al Republicii Moldova în Republica Polonă, Lodz

Pawel SCURA – Consul Onorific

Datele de contact:

Str. Narutowicza 34, 90-135 Łódź

Tel: +48 42 208 92 08

E-mail: moldova@consulate.org.pl

Site: www.consulate.org.pl 

 

Consulatul Onorific al Republicii Moldova în Republica Polonă, Torun

Jan Witold MROZOWSKI – Consul Onorific

Datele de contact:

Str. Podmurna 60, 87-100 Torun

Tel: +48 56 652 13 14

E-mail:mrozowski-jan@wp.pl

 

Consulatul Onorific al Republicii Moldova în Republica Polonă, Elblag

Maciej BUKOWSKI – Consul Onorific

Datele de contact:

Str. Mazurska 10, 82-300 Elbląg

Tel: +48 55 234 03 40

Fax: +48 55 235 64 64

E-mail:maciej.bukowski@cleaner.pl

 

Consulatul Onorific al Republicii Moldova în Republica Polonă, Katowice

Jacek STEFANIAK – Consul Onorific

Datele de contact:

str. Młyńska 3, 40-098 Katowice

Tel: +48 575 892 997

E-mail:konsulatmoldawikatowice@gmail.com; jacekstefaniak@icloud.com

 

 

Contacte şi link-uri utile

Administraţia economica

Preşedintele RM                                                        www.presedinte.md

Parlamentul RM                                                      www.parlament.md

Guvernul RM                                                                      www.gov.md

Ministerul Economiei al RM                                              www.mec.gov.md

Ministerul Finanțelor al RM                                              www.mf.gov.md

Banca Națională a RM                                           www.bnm.org

Organizația de Atragere a Investițiilor și               www.miepo.md

Promovare a Exportului din Moldova

Camera de Comerț și Industrie a RM                               www.chamber.md

Biroul National de Statistica al RM                                   www.statistica.md

Site-uri oficiale in domeniu economic                    www.justice.md

                                                                                  www.moldpres.md

Actele juridice:

Serviciul Vamal al Republicii Moldova                 www.customs.gov.md

Taxe                                                                          www.fisc.md

Asociatia Oamenilor de Afaceri

Asociaţia Băncilor din Moldova                             www.abm.md

Asociaţia internaţională a transportatorilor auto www.aita.md

Asociaţia Micului Business din Moldova               www.amb.md

Asociaţia Naţională a Producătorilor din Moldova  www.anpmoldova.org


Specjalne Strefy Ekonomiczne

www.miepo.md

www.mec.gov.md

www.freezone-ungheni.md

(Ungheni)

www.freezone-valcanes.md

(Vulcanesti)

 

 

Podatki

www.fisc.md

 

Portal ekonomiczny

 

www.doingbusiness.md

 

Targi

 

 

www.moldexpo.md

 

 

 

Stowarzyszenia gospodarcze

 

Stowarzyszenie Banków Mołdawii

 

 

 

www.abm.md

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Auto Transporterów

 

www.aita.md

 

Stowarzyszenie Małego biznesu

 

www.amb.md

 

Państwowa Stowarzyszenie Producentów Mołdawii

 

www.anpmoldova.org

 

Giełda Mołdawskich Win

 

www.moldovawineguild.md

 

Państwowa Spółka Stowarzyszeń Producentów Rolniczych 

 

www.uap.md

 

Państwowy Klub Biznesmenów  TIMPUL

 

www.timpul.org 

 

Państwowa Federacja Fermerów Mołdawii

 

www.fnf.md

 

 

Prasa ekonomiczna

 

Gazety:

 

„Экономическое обозрение” (język rosyjski) www.logos.press.md

 

„ECO-magazin economic” (język rumuński) www.eco.md

„Flux economic” (język rumuński) www.flux.md

 

Czasopisma

 

„ProBusiness” (język rumuński i rosyjski) http://probusiness.chamber.md

 

„Банки и финансы” (język rosyjski) www.infotag.md